Grafika 1

Každý student je endemit.

Směr dovnitř

Směr ven