Nakladatelství

Nakladatelství AVU (NAVU) vydává odborné publikace pedagogů, pedagožek, studentů a studentek AVU, výstavní katalogy, zásadní monografie, studijní texty a skripta, odborné sborníky či překlady významných děl, které reprezentují vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost AVU.

loader image
loader image