Nová média 1

Ateliér nových médií 1 je místem, kde společnou prací dochází ke zpřesňování samotného pojmu „nová média“ a ke hledání jeho aktuálního obsahu.

Ukázky ateliéru

ukázka prací
arrow_right

1/5

arrow_right

Předpokladem pro úspěšné studium