PR oddělení

Pracoviště zajišťuje koncepci a strategii PR činnosti školy.