Akreditované mgr. a navazující mgr. studijní programy

Níže jsou uvedeny akreditované studijní programy a obory.

Magisterský studijní program Výtvarná umění

Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění

Navazující magisterský studijní program Fine Arts

Navazující magisterský studijní program Architektonická tvorba

Doktorský studijní program Výtvarná umění

Doktorský studijní program Teorie a dějiny současného umění

Doktorský studijní program Restaurování výtvarných děl

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

loader image