Erasmus a krátkodobé mobility

Zahraniční studijní a pracovní stáže jsou realizovány zejména v programu ERASMUS+, dále jako studijní pobyty studujících v rámci bilaterálních dohod a také jako individuální mobility tzv. „Freemover“ (bez nároku na finanční příspěvek).

loader image