Grafické techniky

Grafika je jeden z nejdynamičtějších oborů v dějinách. Zahrnuje způsoby tisku více než tisícileté kulturní i technologické tradice a zkušeností, ale i postupy soudobé. Na AVU v Praze se vyučuje od roku 1910. Kurzy „Grafické techniky“ pro veřejnost byly zahájeny v roce 2005 v nově zrekonstruované budově Moderní galerie na Výstavišti a trvají do současnosti.

Skrze plochu do hloubky

Informace o lektorech

Vrácení kurzovného