Letní akademie pro děti

Letní akademie pro děti pořádaná Akademií výtvarných umění je intenzivní výtvarný kurz pro žáky prvního a druhého stupně základních škol zaměřený na rozvíjení výtvarného vnímání. Hlavní náplní kurzu je uvedení do problematiky malířských a kreslířských technik hravou formou a rozvíjení smyslové citlivosti k prostředí, jehož jsme sami nedílnou součástí. V rámci hry se věnuje například i formám jako instalace, performance nebo video, prohlížení knih o umění a seznamování se s prostředím Akademie výtvarných umění v Praze.