Přijímací řízení do magisterského nebo navazujícího magisterského studia

AVU v Praze má akreditovanou prezenční formu magisterského studijního programu M8206 Výtvarná umění a prezenční formu navazujícícho magisterského studijního programu N8206 Výtvarná umění.

Postupující uchazeči*ky do 2. kola přijímacího řízení do magisterských programů

Standardní doba studia

Talentové zkoušky

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Co ještě doporučujeme?

loader image