Přijímací řízení do magisterského nebo navazujícího magisterského studia

AVU v Praze má akreditovanou prezenční formu magisterského studijního programu M8206 Výtvarná umění a prezenční formu navazujícícho magisterského studijního programu N8206 Výtvarná umění.