Studijní plány podle oborů

Aktuální studijní plány dle jednotlivých oborů jsou zveřejněny níže a v IS/STAG, specifikují povinné předměty v jednotlivých oborech a počet povinně volitelných předmětů v jednotlivých ročnících.

loader image