Večerní kreslení

Kurz kresby figury podle živého modelu má na AVU prastarou tradici. Posluchačky a posluchači večerního kreslení se zdokonalují v kresbě figury z hlediska proporcí, perspektivy, stavby, kompozice, objemů a výrazu. Kurz odborně vede Mgr. akad. soch. Tomáš Vejdovský, a MgA. Jan Stoss. Účastníci mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce (kreslí se akt podle živého modelu).

Kurz večerního kreslení v letním semestru 2022/2023