Pracovní skupina na pomoc Ukrajině

Pracovní skupina na pomoc Ukrajině vznikla v reakci na vojenskou invazi ruské armády na Ukrajinu, nabízí asistenci a pomoc válečným uprchlicím*kům, studujícím umění, umělcům a dalším.