Průběh řešení konkrétního případu Antidiskriminační platformou

V říjnu roku 2021 se k Antidiskriminační platformě dostal podnět od diskriminované strany, který se týkal překročení pedagogické kompetence. Popis průběhu řešení případu byl přečten na setkání s akademickou obcí a zaměstnanými na AVU 3. 5. 2022.