Výběrové řízení: Post-doc pozice Vědecká pracovnice / Vědecký pracovník Vědecko-výzkumného pracoviště AVU

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení Post-doc pozice Vědecká pracovnice / Vědecký pracovník Vědecko-výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU). Úspěšná uchazečka / úspěšný uchazeč bude v rámci svého působení ve VVP AVU spolupracovat na výzkumných projektech se zaměřením na české a československé výtvarné umění 20. století v evropském, regionálním i lokálním kontextu.

Pracovní náplň

Předpoklady

Nabízíme

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti