Vyjádření Studentské komory Akademického senátu AVU